Charset converter


Windows-1251-->Unicode(cyr)
Unicode(cyr)-->Windows-1251


Хэрэв та энэхүү хөрвүүлэгчийн сайжруулсан хувилбарыг Майкрософт Ворд, Эксел, Поверпойнт, ОпенОффис
зэрэг програмууд дээр шууд ашиглахын дээр монгол хэлний зөв бичгийн дүрмийн алдаа шалгууртай
болохыг хүсвэл Болор алдаа шалгуурыг http://buy.bolorsoft.com хаягаас худалдан авч ашиглана уу.

My personal Blog: http://www.badral.net